ผ่าตัดเพิ่มความสูง

ผ่าตัดเพิ่มความสูง

Enter your answer here

หลักการคือการให้กระดูกขา หรือกระดูกต้นขา อันเดียวหรือทั้งสองแห่ง หักแยกออกจากกัน จากนั้นทำการแยกกระดูกส่วนที่หักอย่างช้าๆ การค่อยๆแยกกระดูกส่วนที่หักอย่างช้าๆและเหมาะสม(ทำหลายครั้งใน 1 วัน) เป็นผลให้เกิดกระดูกใหม่ถูกสร้างตรงส่วนที่หัก และกระดูกที่เกิดขึ้นใหม่จะพยายามสร้างเติมช่องว่างภายในช่องว่างที่หัก กระดูกที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะใช้เวลานานเกือบปี จึงจะแข็งแรงเท่ากระดูกปกติ แต่อย่างไรก็ดีกระดูกที่เกิดขึ้นใหม่นี้ก็มีความแข็งแรงพอที่จะใช้ประคองในการเดินภายในระยะไม่กี่เดือนหลังผ่าตัด

แม้หลักการจะเหมือนกัน แต่มีวิธีการแตกต่างกันในทางเทคนิคของการผ่าตัดเพิ่มความยาวกระดูกขา หลักๆจะใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ยึดดามจากภายใน(internal fixation) หรือการใช้อุปกรณ์ยึดดามจากภายนอก หรือบางครั้งใช้ทั้งอุปกรณ์ทั้งคู่ หลักการยืดกระดูกมีต้นกำเนิดมาจากเทคนิคที่ค้นพบโดย Prof. Ilizarov ชาวรัสเซีย ซึ่งใช้อุปกรณ์ยึดดามภายนอกที่สามารถยืดความยาวกระดูกไปจนถึงแก้ไขความผิดรูปของกระดูกที่เรียกว่า Ilizarov frame ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่

แม้ในทางเทคนิคปัจจุบันจะมีความแตกต่างอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดจะมีพื้นฐานมาจากหลักการที่ค้นพบโดย Prof. Ilizarov. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilizarov)

ร่างกายของมนุษย์มีความมหัศจรรย์อยู่หลายอย่าง ความสามารถในการสร้างและซ่อมแซมร่างกายก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์นั้น ที่ผ่านมาเคยมีการผ่าตัดเพิ่มความยาวขาเพื่อเพิ่มความสูงได้ถึง 12 นิ้ว(30 เซ็นติเมตร)ในคนเตี้ย ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์

แต่ในทางปฏิบัติ หากโดยเหตุผลด้านบุคลิกภาพ ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ การยืดความยาวกระดูกสูงสุด 5 เซ็นติเมตรต่อข้าง แต่ก็สามารถเพิ่มไปถึง 12 เซ็นติเมตรต่อข้างในบางสถานการณ์ และด้วยเทคนิคบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม การยืดความยาวขาที่มากเกินไปอาจเกิดปัญหากับสัดส่วนของร่างกายที่ทำให้ดูไม่น่าดึงดูด ไปจนถึงอาจทำให้มีปัญหากล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ไปจนถึงเกิดภาวะข้อเสื่อมในภายหลัง 

ในผู้ที่สนใจที่จะผ่าตัดเพิ่มความสูงโดยยืดความยาวกระดูกขา ควรศึกษาและเข้าใจสัดส่วนของร่างกาย และตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการยืดความยาวขา 10 เซ็นติเมตร ที่ดีที่สุดควรมาจากการผ่ายืดความยาวกระดูกต้นขา(femur) 5 เซ็นติเมตร และผ่ายืดความยาวกระดูกขา(tibia) 5 เซ็นติเมตร แยกกันสองที่(ผ่าตัดสองครั้ง) ดีกว่าที่จะผ่าตัดยืดความยาวกระดูกที่เดียว ครั้งเดียว(ที่กระดูกขา หรือกระดูกต้นขา ) ในกลุ่มของผู้ที่ทำการผ่าตัดยืดความยาวกระดูก (www.makemetaller.org) สมาชิกหลายคนได้ทำการยืดความยาวกระดูกขามากกว่า 7.5 เซ็นติเมตร หรือมากกว่า ที่กระดูกขา หรือกระดูกต้นขาเพียงแห่งเดียวโดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่ควรตระหนักคือ การยืดความยาวกระดูกขาหากใช้อุปกรณ์ดามภายนอก (external fixator) และยืดกระดูกเกินกว่า 7.5 เซ็นติเมตร อาจต้องใช้เวลายาวนานกว่าปกติ และในกรณีที่ยืดเกินกว่า 5 เซ็นติเมตร โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้เสริมการยึดด้วยอุปกรณ์ดามภายในเพื่อป้องกันส่วนกระดูกใหม่ที่ยืดยาวออกมาไม่ให้มีการหัก หรือบิดผิดรูป จนกระทั่งได้ความยาวที่ต้องการจึงนำอุปกรณ์ยึดดามภายนอกออก

ทั้งสองส่วนของขา กล่าวคือ ส่วนต้นขามีกระดูกต้นขา และส่วนขาที่มีกระดูกหน้าแข้ง และกระดูกน่อง แต่เทคนิคส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระดูกหน้าแข้ง เนื่องจากง่ายกว่าและผลข้างเคียงที่ต่ำกว่าส่วนต้นขา

เจ็บสิคับ ทั้งหลังการผ่าตัดใหม่ๆ และกระบวนการยืดความยาวกระดูกทั้งหมดล้วนมีขั้นตอนที่ส่งผลให้มีอาการปวด แต่ผู้รับการยืดความยาวกระดูกขาส่วนใหญ่สามารถทุเลาความปวดด้วยยาแก้ปวด และการทำกายภาพบำบัด

ผู้รับการยืดความยาวกระดูกขาบางส่วน รู้สึกทนต่อความเจ็บป่วยไม่ได้จนหยุดทำการรักษา ในขณะที่บางคนรู้สึกปวดไม่มาก หรือรู้สึกปวดแต่ความปวดนั้นพอรับได้

โดยทั่วไป วิธีใช้อุปกรณ์ยึดดามจาภายในจะปวดน้อยกว่าวิธียึดดามกระดูกจากภายนอก แต่ทุกวิธีก็ยังมีความปวดอยู่บ้าง ไม่มีวิธีอันใดเลยที่ไม่ปวด

สำหรับการเพิ่มความสูง 5 เซ็นติเมตร ในคนปกติ สุขภาพดี ควรจะใช้กระบวนการทั้งหมดประมาณ 6 เดือน นับเริ่มจากผ่าตัด จนเดินได้อีกครั้ง

บางคนใช้เวลานานกว่านั้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ความเจ็บปวด ทำให้ต้องชะลอการยืดกระดูก ขณะที่บางคนแข็งแรง ทนต่อความเจ็บปวดได้สูง ก็สามารถยืดกระดูกได้สม่ำเสมอ จนสำเร็จได้ไว

การยืดของกระดูกพร้อมกับการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ สามารถเกิดขึ้นควบคู่กันที่ประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อวัน แต่กล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้นประสาท และเอ็น ก็ยืดได้ แต่ไม่สามารถยืดได้เร็วอย่างนั้น ดังนั้นในทางปฏิบัติ การยืดความยาวที่อัตรา 0.66 มิลลิเมตรต่อวัน(ถ้าบิดตัวยืด 3 ครั้งได้ความยาว 1 มิลลิเมตร เท่ากับว่าวันหนึ่งบิดแค่สองครั้ง เช้าและเย็น โดยหนึ่งครั้งเท่ากับ 0.33 มิลลิเมตร สองครั้งเช้าเย็นเท่ากับ 0.66 มิลลิเมตร) สำหรับการยืดกระดูกหน้าแข้ง และ 1.0 มิลลิเมตรต่อวันสำหรับกระดูกต้นขา ในคนสุขภาพดี ที่ปกติ

ในทางเทคนิคเป็นไปได้ แต่ไม่แนะนำ และไม่เห็นด้วยอย่างมาก มีศัลยแพทย์น้อยมากที่จะใช้วิธีนี้ และคนไข้ที่ใช้วิธีนี้บางส่วนก็ได้ผลลัพธ์ที่แย่ตามมา บางคนต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะฟื้นตัว (เส้นประสาทบาดเจ็บจากการยืด การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นต้น)

ทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยงทั้งสิ้น แต่ความเสี่ยงจะมากจะน้อยขึ้นกับสุขภาพร่างกายของผู้เข้ารับการผ่าตัด การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด ความชำนาญของศัลยแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ ผู้ทำการเข้ารับการผ่าตัดต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไปจนถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะทำการผ่าตัด แต่โดยทั่วไปสำหรับการผ่าตัดเพิ่มความสูงด้วยการยืดความยาวขา พบว่ามีรายงานที่ต่ำมากของการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชนิดของการผ่าตัดที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับผู้เข้ารับการผ่าตัดส่วนใหญ่อายุไม่มาก

ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ความถนัด ความชำนาญของศัลยแพทย์ท่านนั้นที่จะเลือกใช้ รูปร่างของผู้ต้องการรักษาเอง และรูปร่าง ลักษณะของกระดูกส่วนที่ความต้องการของผู้ต้องการทำการรักษา ทั้งสองวิธีต่างมีข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างเช่นการยืดโดยใช้อุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายใน มักจะมีความเจ็บน้อยกว่า ไม่ต้องดูแลแผลตลอดการรักษาเหมือนการยึดโดยใช้อุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายนอก แต่การยึดโดยใช้อุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายในก็ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ต้องการทำการรักษาทุกคน เช่นในผู้ที่กระดูกผิดรูป ที่ต้องแก้ไขความผิดรูปของกระดูกร่วมด้วย ในผู้ที่ต้องการยืดความยาวกระดูกมากๆ ซึ่งในกรณีเหล่านี้การใช้อุปกรณืยึดดามกระดูกภายนอกจะเหมาะสมกว่า

1.การติดเชื้อ ทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยงของการติดเชื้อในระดับหนึ่งเป็นปกติอยู่แล้ว (น้อยกว่า 1 %) ในกรณีใช้อุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายนอก อาจจะมีการติดเชื้อตรงตำแหน่งที่ลวดเข้าสู่ผิวหนังเข้าสู่กระดูก ซึ่งโดยปกติสามารถรักษาได้ไม่ยุ่งยาก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อตรงตำแหน่งนี้ได้โดยการหมั่นดูแลรักษาความสะอาด และรีบแก้ไขในกรณีเป็นเริ่มแรก แต่หากเป็นการติดเชื้อในส่วนอุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายใน จะพบได้น้อยกว่ามาก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นมักเป็นการติดเชื้อที่จะรักษายุ่งยากกว่า ทั้งสองกรณีสามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ ไปจนถึงถอดอุปกรณ์ยึดดามกระดูกส่วนที่ติดเชื้อออก

2.แผลเป็น การผ่าตัดยึดความยาวกระดูกขา อาจจะมีแผลเป็นเกิดขึ้นในที่ต่างๆตามแต่ตำแหน่งของกระบวนการนั้นๆ โดยการใช้อุปกรณ์ยึดดามกระดูกภายนอกอาจจะมีแผลเป็นในหลายตำแหน่งมากกว่า และบางตำแหน่งอาจจะลึก และยาวกว่าที่อื่นๆ

3.กระดูกไม่ติด เนื่องจากกระบวนการยืดความยาวกระดูกขาคือการหักกระดูกโดยเครื่องมือ และทำการแยกกระดูกออกอย่างช้าๆ ให้สัมพันธ์กับการสร้างกระดูกขึ้นตามรอยแยก ถ้าหากการยืดทำเร็วจนเกินไปจะส่งผลให้กระดูกที่แยกออกนั้นจากกันโดยไม่เกิดการสร้างกระดูกขึ้นตามรอยแยก เป็นผลทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่มีกระดูก หรือกระดูกไม่ติด(Non union) บางครั้งต้องมาทำการผ่าตัดแก้ไขภายหลัง โดยการผ่าตัดนำกระดูกจากที่อื่นมาใส่ช่องว่างนั้น

4.เส้นประสาท และเส้นเลือดได้รับบาดเจ็บ การยืดความยาวขาจะมีผลให้มีการยืดของเส้นประสาทและหลอดเลือดร่วมด้วย ซึ่งโดยปกติเส้นประสาทและหลอดเลือดสามารถปรับตัวค่อยๆยืดตัวไปตามการยืดได้ในอัตราหนึ่ง แต่บางครั้งการยืดที่รวดเร็วเกินไป หรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของตัวหลอดเลือดและเส้นประสาท ทำให้ระหว่างการยืดความยาวกระดูกขาเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นบางครั้งก็สามารถทุเลาอาการได้ด้วยยา ไปจนถึงต้องผ่าตัดแก้ไข สามารถป้องกันได้ด้วยการยืดความยาวขาไม่เร็วจนเกินไป

5.การยึดติดกันของกระดูกก่อนกำหนด(Premature Consolidatiion) ถ้าอัตราการยืดของกระดูกช้าเกินไป กระดูกที่สร้างขึ้นใหม่จะทำการเชื่อมรอยแยกของกระดูกก่อนที่เราจะทำการยืดเป็นผลให้เราไม่สามารถยืดออกได้ และจำเป็นต้องผ่าตัดแยกใหม่อีกครั้ง การป้องกันสามารถทำได้โดยการถ่ายภาพรังสีเป็นระยะเพื่อติดตามการสร้างของกระดูกใหม่ที่เกิดขึ้น

ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียขาจากกระบวนการเพิ่มความสูงด้วยการยืดความยาวขา

Powered by MakeWebEasy.com