คำถามทั่วไป

คำถามทั่วไป

เด็กจะมีพัฒนาด้านความสูงอย่างรวดเร็วในช่วงขวบปีแรก และในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น แต่โดยทั่วไปเด็กจะมีความสูงเพิ่มขึ้นดังนี้


แรกเกิด - 1 ปี   จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เซนติเมตร/ปี*

1 - 2 ปี           จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 เซนติเมตร/ปี

2 - 4 ปี          จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 6-7 เซนติเมตร/ปี

ก่อนเข้าวัยรุ่น 4-10 ปี(เด็กหญิง) 4-12 ปี(เด็กชาย)    จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เซนติเมตร/ปี

วัยรุ่น         จะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 7-10 เซนติเมตร/ปี(ผู้หญิง) 8-12 เซนติเมตร/ปี(ผู้ชาย)**


* โดย 6 เดือนแรกเด็กจะสูงขึ้นเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตรต่อเดือน จากนั้นจะลดลงโดยช่วง 6 เดือนหลังเด็กจะสูงขึ้นเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตรต่อเดือน

** เด็กหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยนี้เมื่ออายุ 12-13 ปี ส่วนเด็กชายเริ่มเมื่ออายุ 14-15 ปี ช่วงที่สูงเร่ง(Peak Pubertal Growth Spurt)จะกินระยะเวลาประมาณ 1 - 2 ปี จากนั้นความสูงที่เพิ่มขึ้นต่อปีจะค่อยๆลดลง ในผู้หญิงก็จะสิ้นสุดความสูงที่อายุ 15-16 ปี ขณะผู้ชายจะสิ้นสุดความสูงที่อายุ 17-18 ปี

เป็นไปไม่ได้ เมื่อคุณสิ้นสุดการเจริญเติบโตแล้ว แผ่นการเจริญเติบโต(Growth plate)ของคุณจะปิด ซึ่งจะทำให้การเจริญเติบของกระดูกด้านความยาวสิ้นสุดลง ความยาวหรือความสูงของกระดูกเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ที่ส่งผลต่อความสูงของมนุษย์ การที่ผู้ใดอ้างว่าสามารถใช้กลไกใดกระทำกับร่างกาย ไปจนถึงใช้ยา อาหารเสริม หรือสารเคมี ใดๆ ที่ช่วยให้ผู้ที่แผ่นการเจริญเติบโตปิดไปแล้ว สูงขึ้นโดยถาวรเท่ากับคนผู้นั้นกำลังหลอกลวงประชาชนอยู่

Enter your answer here

ระดับการเจริญเติบโตของกระดูกในเด็ก กล่าวคือ ในมนุษย์ที่มีการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อน เข้าสู่วัยเด็ก วัยรุ่น จนสิ้นสุดการเจริญโตในวัยผู้ใหญ่ เมื่อทำการตรวจด้วยเอ็กซ์เรย์กระดูกจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดในรูปแบบที่แน่นอนไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อรวบรวมรูปแบบดังกล่าวทำให้เกิด "อายุกระดูกของเด็ก" ซึ่งคือ ค่าเฉลี่ยของอายุซึ่งเด็กสามารถพัฒนาการเจริญของกระดูกได้รับระดับหนึ่ง ตามอายุของเด็ก

- เป็นที่น่าสังเกตุว่าที่อายุกระดูก 18 ปีร่างกายจะสิ้นสุดการเจริญเติบโตด้านความสูงเนื่องจากกระดูกเข้าสู่ภาวะเจริญโตเต็มที่แล้ว(แผ่นการเจริญเติบโตปิดแล้ว)
- โดยปกติคนส่วนใหญ่อายุกระดูกของเด็กจะมีอายุเท่ากับอายุจริง (ดังนั้นที่อายุ 18 ปีคนส่วนใหญ่จึงไม่สูงขึ้นแล้วเนื่องจากกระดูกเข้าสู่ภาวะการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว)
- ในบางคนมีอายุกระดูกที่แก่กว่า 1-2ปีเทียบกับอายุจริง ผลที่เกิดขึ้นคือ คนนั้นจะเข้าสู่ช่วงเติบโตเร็ว(Growth spurt) กว่าคนอายุ(จริง)เท่ากัน ทำให้ดูสูงกว่าในช่วงแรก แต่ก็จะหยุดสูงก่อนคนอายุ(จริง)เท่ากัน
- ในขณะที่บางคนมีอายุกระดูกที่อ่อนกว่า 1-2ปีเทียบกับอายุจริง ผลที่เกิดขึ้นคือ คนนั้นจะเข้าสู่ช่วงเติบโตเร็ว(Growth spurt) ช้ากว่าคนอายุ(จริง)เท่ากัน ทำให้ดูเตี้ยกว่าในช่วงแรก แต่ร่างกายก็ยังค่อยๆสูงขึ้น จนเมื่อเข้าช่วงเติบโตเร็ว(Growth spurt) ก็จะสามารถทำความสูงไล่ตาม หลายครั้งที่อาจจะสูงกว่าคนอายุ(จริง)เท่ากัน เนื่องจากมีระยะในการสร้างความสูงนาน
ในทางปฏิบัติเราจะใช้ภาพเอ็กซ์เรย์ของมือซ้ายของคนที่
- อย่างไรก็ดี อย่าเข้าใจว่าในคนที่อายุ(จริง)เท่ากันคนตัวเตี้ยจะเกิดจากการมีอายุกระดูกที่อ่อนกว่าอายุ(จริง) เลยทำให้สูงช้า(และเข้าใจว่าจะสูงไล่ทันคนอื่นภายหลัง) ในความเป็นจริงพบว่าคนเตี้ยหลายคนมีอายุกระดูกที่แก่กว่าอายุจริง ซึ่งกว่าที่จะมาทราบภายหลังก็สายไปแล้ว

อายุตามวันเกิด อายุที่นับตามวันที่เกิดลืมตามาดูโลกจนถึงปัจจุบัน เช่น นาย ก เกิดวันที่ 1 มกราคม พศ. 2540 ณ วันที่ 13 เมษายน 2561 นาย ก อายุจริง 20 ปี 3 เดือน 13 วัน

1.คำตอบที่ชัดเจน คือ ถ้าแผ่นการเจริญเติบโต(Growth plate)โดยเฉพาะส่วนต้นขาและขายังไม่ปิด หรืออายุกระดูก(Bone Age)น้อยกว่า 18 ปีคุณยังมีโอกาสสูงได้อีก

2.คำตอบโดยอิงสถิติ คือ ในผู้หญิงจะสิ้นสุดการเจริญเติบโตด้านความสูงที่อายุประมาณ 16 ปี ขณะที่ผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 18 ปี แต่ในบางคน(ส่วนน้อย)อาจจะยังสูงได้อีก 1-2 ปี เคยมีรายงานการเจริญเติบโตด้านความสูงของชายที่ไปสิ้นสุดที่อายุ 23 ปี ทั้งนี้คนที่มีความสูงเพิ่มขึ้นในช่วงหลังอายุ 16 ปีในผู้หญิง หรือ 18 ปีในผู้ชาย ส่วนใหญ่มีประวัติในครอบครัว (พ่อแม่พี่) ที่เคยมีความสูงเพิ่มขึ้นในหลังช่วงอายุดังกล่าว

Powered by MakeWebEasy.com