ความสูงของประชากรในชาติอาเซียน

6941 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความสูงของประชากรในชาติอาเซียน

เมื่อดูความสูงของประชากรในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน จะพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) จัดเป็นความสูงอันดับ 84 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0)จัดเป็นความสูงอันดับ 82 ของโลก ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงเป็นอันดับที่สองในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 169.2 เซนติเมตร (167.8-170.5)จัดเป็นความสูงอันดับ 121 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 157.9 เซนติเมตร (156.7-159.1) จัดเป็นความสูงอันดับ 129 ของโลก ส่วนข้อมูลชาติอื่นขอแสดงเป็นข้อๆดังนี้
 
ค่าเฉลี่ยความสูงของเพศชาย
1. สิงคโปร์ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) อันดับ 84 ของโลก
2. ไทย 169.2 เซนติเมตร (167.8-170.5) อันดับ 121 ของโลก
3. มาเลเซีย 167.9 เซนติเมตร (166.8-169.0) อันดับ137 ของโลก
4. บรูไน 165.0 เซนติเมตร (159.4-170.8) อันดับ 177 ของโลก
5. เมียนมา 164.7 เซนติเมตร (162.9-166.4) อันดับ 181 ของโลก
6. เวียดนาม 164.4 เซนติเมตร (163.2-165.7) อันดับ 182 ของโลก
7. อินโดนีเซีย 163.6 เซนติเมตร (162.6-164.5) อันดับ 188 ของโลก
8. กัมพูชา 163.3 เซนติเมตร (160.8-165.9) อันดับ 190 ของโลก
9. ฟิลิปปินส์ 163.2 เซนติเมตร (161.2-165.3) อันดับ 192 ของโลก
10.ลาว 160.5 เซนติเมตร (158.4-162.6) อันดับ 198 ของโลก

ค่าเฉลี่ยความสูงของเพศหญิง
1. สิงคโปร์ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0) อันดับ 82 ของโลก
2. ไทย 157.9 เซนติเมตร (156.7-159.1) อันดับ 129 ของโลก
3. มาเลเซีย 156.3 เซนติเมตร (155.4-157.2) อันดับ152 ของโลก
4. เมียนมา 154.4 เซนติเมตร (152.8-155.9) อันดับ 177 ของโลก
5. บรูไน 154.0 เซนติเมตร (148.6-159.3) อันดับ 180 ของโลก
6. เวียดนาม 153.6 เซนติเมตร (152.5-154.7) อันดับ 188 ของโลก
7. กัมพูชา 152.9 เซนติเมตร (151.8-153.7) อันดับ 190 ของโลก
8. อินโดนีเซีย 152.8 เซนติเมตร (162.6-164.5) อันดับ 191 ของโลก
9. ลาว 151.3 เซนติเมตร (149.9-152.7) อันดับ 194 ของโลก
10. ฟิลิปปินส์ 149.6 เซนติเมตร (147.9-151.4) อันดับ 199 ของโลก
 

Powered by MakeWebEasy.com