คนไทยสูงแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

36456 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คนไทยสูงแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

เมื่อดูความสูงเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 18 ปีในปีคศ. 2014 จาก 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศชายสูงที่สุดในโลก โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) และประเทศลัทเวียจะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสูงที่สุดในโลก โดยเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 169.8 เซนติเมตร (167.0-172.6) เมื่อดูความสูงของประชากรในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน จะพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) จัดเป็นความสูงอันดับ 84 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0)จัดเป็นความสูงอันดับ 82 ของโลก ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงเป็นอันดับที่สองในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 169.2 เซนติเมตร (167.8-170.5)จัดเป็นความสูงอันดับ 121 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 157.9 เซนติเมตร (156.7-159.1) จัดเป็นความสูงอันดับ 129 ของโลก ส่วนข้อมูลชาติอื่นที่น่าสนใจขอแสดงเป็นข้อๆดังนี้

ค่าเฉลี่ยความสูงของเพศชาย
1. เนเธอร์แลนด์ 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) อันดับ 1 ของโลก
2. ลัทเวีย 181.4 เซนติเมตร (178.3-184.7) อันดับ 4 ของโลก
3. โครเอเชีย 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) อันดับ 7 ของโลก
4. ฝรั่งเศส 179.7 เซนติเมตร (177.5-182.1) อันดับ 14 ของโลก
5. ออสเตรเลีย 179.2 เซนติเมตร (178.0-180.4) อันดับ 18 ของโลก
6. อังกฤษ 177.5 เซนติเมตร (176.8-178.2) อันดับ 31 ของโลก
7. สหรัฐอเมริกา 177.1 เซนติเมตร (176.1-178.2) อันดับ 37 ของโลก
8. รัสเซีย 176.5 เซนติเมตร (174.9-178.0) อันดับ 42 ของโลก
9. เกาหลีใต้ 174.9 เซนติเมตร (174.0-175.8) อันดับ 51 ของโลก
10. จาไมก้า 174.5 เซนติเมตร (172.7-176.4) อันดับ 56 ของโลก
11. สิงคโปร์ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) อันดับ 84 ของโลก
12. จีน 171.8 เซนติเมตร (171.0-172.7) อันดับ 93 ของโลก
13. ญี่ปุ่น 170.8 เซนติเมตร (170.0-171.6) อันดับ 102 ของโลก
14. เคนยา 169.6 เซนติเมตร (165.1-174.3) อันดับ 115 ของโลก
15. ไทย 169.2 เซนติเมตร (167.8-170.5) อันดับ 121 ของโลก
16. เอธิโอเปีย 166.2 เซนติเมตร (164.6-167.9) อันดับ 167 ของโลก
17. อินเดีย 164.9 เซนติเมตร (164.1-165.8) อันดับ 178 ของโลก
18. พม่า 164.7 เซนติเมตร (162.9-166.4) อันดับ 181 ของโลก
19. อินโดนีเซีย 163.6 เซนติเมตร (162.6-164.5) อันดับ 188 ของโลก
20. กัวเตมาลา 163.4 เซนติเมตร (160.0-166.8) อันดับ 189 ของโลก
21. ลาว 160.5 เซนติเมตร (158.4-162.6) อันดับ 198 ของโลก
22. ติมอร์ตะวันออก 159.8 เซนติเมตร (157.5-161.9) อันดับ 200 ของโลก

ค่าเฉลี่ยความสูงของเพศหญิง
1. เนเธอร์แลนด์ 168.7 เซนติเมตร (167.1-170.3) อันดับ 2 ของโลก
2. ลัทเวีย 169.8 เซนติเมตร (167.0-172.6) อันดับ 1 ของโลก
3. โครเอเชีย 165.6 เซนติเมตร (163.9-167.4) อันดับ 18 ของโลก
4. ฝรั่งเศส 164.9 เซนติเมตร (162.9-166.9) อันดับ 26 ของโลก
5. ออสเตรเลีย 165.9 เซนติเมตร (164.7-167.0) อันดับ 15 ของโลก
6. อังกฤษ 164.4 เซนติเมตร (163.8-165.0) อันดับ 38 ของโลก
7. สหรัฐอเมริกา 163.5 เซนติเมตร (162.6-164.5) อันดับ 42 ของโลก
8. รัสเซีย 165.3 เซนติเมตร (164.0-166.6) อันดับ 23 ของโลก
9. เกาหลีใต้ 174.9 เซนติเมตร (174.0-175.8) อันดับ 51 ของโลก
10. จาไมก้า 174.5 เซนติเมตร (172.7-176.4) อันดับ 56 ของโลก
11. สิงคโปร์ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) อันดับ 84 ของโลก
12. จีน 171.8 เซนติเมตร (171.0-172.7) อันดับ 93 ของโลก
13. ญี่ปุ่น 170.8 เซนติเมตร (170.0-171.6) อันดับ 102 ของโลก
14. เคนยา 169.6 เซนติเมตร (165.1-174.3) อันดับ 115 ของโลก
15. ไทย 169.2 เซนติเมตร (167.8-170.5) อันดับ 121 ของโลก
16. เอธิโอเปีย 166.2 เซนติเมตร (164.6-167.9) อันดับ 167 ของโลก
17. อินเดีย 164.9 เซนติเมตร (164.1-165.8) อันดับ 178 ของโลก
18. พม่า 164.7 เซนติเมตร (162.9-166.4) อันดับ 181 ของโลก
19. อินโดนีเซีย 163.6 เซนติเมตร (162.6-164.5) อันดับ 188 ของโลก
20. กัวเตมาลา 163.4 เซนติเมตร (160.0-166.8) อันดับ 189 ของโลก
21. ลาว 160.5 เซนติเมตร (158.4-162.6) อันดับ 198 ของโลก
22. ติมอร์ตะวันออก 159.8 เซนติเมตร (157.5-161.9) อันดับ 200 ของโลก

Powered by MakeWebEasy.com