growth plate (แผนการเจริญเติบโต) กับความสูง

5877 จำนวนผู้เข้าชม  | 

growth plate (แผนการเจริญเติบโต) กับความสูง

Growth plate หรือ Epiphyseal plate หรือ Physis หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าแผ่นการเจริญเติบโต มีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกยาวทั้งสองด้าน แผ่นการเจริญเติบโตช่วยให้กระดูกสามารถยืดยาวมากขึ้น ซึ่งถ้าหากเป็นกระดูกส่วนต้นขา และขาก็จะมีผลต่อความสูง แผ่นการเจริญเติบโตสามารถพบได้ในวัยที่ยังมีการเจริญเติบโตก็คือ วัยเด็ก และวัยรุ่น สุดท้ายแผ่นการเจริญเติบโตจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกระดูก หรือทิ้งไว้เป็นแผลเป็นของแผ่นการเจริญเติบโต( Epiphyseal scar) เป็นผลให้กระดูกยาวชิ้นนั้นหยุดการเจริญเติบโต

Powered by MakeWebEasy.com