ความรู้ทั่วไป

ในช่วงก่อนวัยรุ่น ที่อายุเท่ากันเด็กชายและเด็กหญิงมักมีการเพิ่มของความสูงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนเด็กผู้ชาย (ตามกราฟที่ 1) ช่วงนี้เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีพัฒนาการเข้าสู่วัยสาว (มีหน้าอก มีขนหัวหน่าว) ความสูงของเด็กผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาที่มีความสูงอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นนี้จะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี จากนั้นความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และหยุดสูงในที่สุด

เมื่อดูความสูงของประชากรในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน จะพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) จัดเป็นความสูงอันดับ 84 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0)จัดเป็นความสูงอันดับ 82 ของโลก

เมื่อดูความสูงเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 18 ปีในปีคศ. 2014 จาก 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศชายสูงที่สุดในโลก โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) และประเทศลัทเวียจะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสูงที่สุดในโลก

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone/GH) เป็นฮอร์โมนชนิดโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัวที่ร่างกายผลิตขึ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้า โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต โกรทฮอร์โมนจึงสำคัญมากในวัยเด็ก ช่วยให้ลูกเจริญเติบโตสูงสมวัย ไม่แคระแกร็น ช่วยเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อแน่น เสริมสร้างภูมิต้านทาน พัฒนาการด้านสมอง ทั้งยังมีผลด้านจิตใจ

growth plate หรือ epiphyseal plate หรือ physics หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าแผนการเจริญเติบโต มีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกยาวทั้งสองด้าน

Powered by MakeWebEasy.com