ผ่าตัดเพิ่มความสูง

การยืดความยาวกระดูก คือการผ่าตัดแยกกระดูกรวมถึงกระบวนหลังผ่าตัดในการยืดความยาวของกระดูก และเนื้อเยื่อโดยรอบ( ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด) ในอัตราที่เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก (external fixator) หรืออุปกรณ์ภายใน (internal fixator) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะได้ความยาวของกระดูกนั้นอย่างถาวร (หากเป็นการยืดความยาวกระดูกช่วงล่างของร่างกาย คือกระดูกต้นขา กระดูกขา หรือทั้งสองแห่ง ก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร)

การผ่าตัดเพิ่มความสูง แปลตรงตัวคือการผ่าตัดที่มุ่งหวังทำให้ร่างกายสูงขึ้น ที่ต้องกล่าวเช่นนี้เนื่องจาก มีการผ่าตัดบางชนิดเช่น การผ่าตัดแก้ความผิดรูปของกระดูกสันหลังที่คด หรือโก่ง ซึ่งเมื่อแก้ไขความผิดรูปบางครั้งสามารถได้ความสูงเพิ่มขึ้น ในทันทีหลังผ่าตัดการผ่าตัด(ไม่ได้เป็นการยืดกระดูก แต่เป็นการแก้ไขความคดโก่งของกระดูกสันหลังให้กลับมาตรงขึ้นเป็นผลให้ได้ความสูงที่ควรจะเป็นกลับมา)

Powered by MakeWebEasy.com