บทความเกี่ยวกับความสูง

ในช่วงก่อนวัยรุ่น ที่อายุเท่ากันเด็กชายและเด็กหญิงมักมีการเพิ่มของความสูงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนเด็กผู้ชาย (ตามกราฟที่ 1) ช่วงนี้เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีพัฒนาการเข้าสู่วัยสาว (มีหน้าอก มีขนหัวหน่าว) ความสูงของเด็กผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาที่มีความสูงอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นนี้จะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี จากนั้นความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และหยุดสูงในที่สุด

การยืดความยาวกระดูก คือการผ่าตัดแยกกระดูกรวมถึงกระบวนหลังผ่าตัดในการยืดความยาวของกระดูก และเนื้อเยื่อโดยรอบ( ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด) ในอัตราที่เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก (external fixator) หรืออุปกรณ์ภายใน (internal fixator) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะได้ความยาวของกระดูกนั้นอย่างถาวร (หากเป็นการยืดความยาวกระดูกช่วงล่างของร่างกาย คือกระดูกต้นขา กระดูกขา หรือทั้งสองแห่ง ก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร)

การผ่าตัดเพิ่มความสูง แปลตรงตัวคือการผ่าตัดที่มุ่งหวังทำให้ร่างกายสูงขึ้น ที่ต้องกล่าวเช่นนี้เนื่องจาก มีการผ่าตัดบางชนิดเช่น การผ่าตัดแก้ความผิดรูปของกระดูกสันหลังที่คด หรือโก่ง ซึ่งเมื่อแก้ไขความผิดรูปบางครั้งสามารถได้ความสูงเพิ่มขึ้น ในทันทีหลังผ่าตัดการผ่าตัด(ไม่ได้เป็นการยืดกระดูก แต่เป็นการแก้ไขความคดโก่งของกระดูกสันหลังให้กลับมาตรงขึ้นเป็นผลให้ได้ความสูงที่ควรจะเป็นกลับมา)

เมื่อดูความสูงของประชากรในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน จะพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) จัดเป็นความสูงอันดับ 84 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0)จัดเป็นความสูงอันดับ 82 ของโลก

เมื่อดูความสูงเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 18 ปีในปีคศ. 2014 จาก 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศชายสูงที่สุดในโลก โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) และประเทศลัทเวียจะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสูงที่สุดในโลก

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone/GH) เป็นฮอร์โมนชนิดโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัวที่ร่างกายผลิตขึ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้า โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต โกรทฮอร์โมนจึงสำคัญมากในวัยเด็ก ช่วยให้ลูกเจริญเติบโตสูงสมวัย ไม่แคระแกร็น ช่วยเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อแน่น เสริมสร้างภูมิต้านทาน พัฒนาการด้านสมอง ทั้งยังมีผลด้านจิตใจ

growth plate หรือ epiphyseal plate หรือ physics หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าแผนการเจริญเติบโต มีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกยาวทั้งสองด้าน

Powered by MakeWebEasy.com