image
เกี่ยวกับเรา

TORRY DRINK
จากงานวิจัยพบว่า มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของเด็กไทยในวัยเจริญเติบโต และอีกหลายประเทศในเอเชียยังมีปัญหาในการรับสารอาหารไม่เพียงพอ ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายที่เห็นได้ชัดส่วนหนึ่งคือ พัฒนาการด้านความสูง มีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าหากเด็กในวัยเรียนได้รับการเสริมแร่ธาตุ และวิตามินในขนาดที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เด็กสามารถมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเสริมแร่ธาตุ และวิตามิน อย่างมีนัยสำคัญภายใน 6 เดือน

TORRY DRINK  เป็นผงน้ำผลไม้ชงดื่มเสริมแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดที่สำคัญกับร่างกาย เหมาะสำหรับเด็กทั่วไปในวัยเรียน วัยเจริญเติบ ไปจนถึงวัยทำงานที่มักจะได้แร่ธาตุและวิตามินบางชนิดได้ไม่ครบถ้วน โดยตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้ว 3 รสชาติคือ รสส้ม รสมิกซ์เบอรี่ และ รสองุ่น

ผลิตภัณฑ์ torry

รสองุ่น 1 กล่อง ประกอบด้วย ซองเครื่องดื่มรสองุ่น 15 ซอง

฿ 749 ฿ 749

รสส้ม 1 กล่อง ประกอบด้วย ซองเครื่องดื่มรสองุ่น 15 ซอง

฿ 749 ฿ 749

รสมิกซ์เบอร์รี่ 1 กล่อง ประกอบด้วย ซองเครื่องดื่มรสองุ่น 15 ซอง

฿ 749 ฿ 749

รวม 3 รส 1 กล่อง ประกอบด้วย ซองเครื่องดื่มรสมิกซ์เบอร์รี่ 5 ซอง รสส้ม 5 ซอง และรสองุ่น 5 ซอง

฿ 749 ฿ 749

บทความเกี่ยวกับความสูง

growth plate หรือ epiphyseal plate หรือ physics หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าแผนการเจริญเติบโต มีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกยาวทั้งสองด้าน

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone/GH) เป็นฮอร์โมนชนิดโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัวที่ร่างกายผลิตขึ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้า โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต โกรทฮอร์โมนจึงสำคัญมากในวัยเด็ก ช่วยให้ลูกเจริญเติบโตสูงสมวัย ไม่แคระแกร็น ช่วยเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อแน่น เสริมสร้างภูมิต้านทาน พัฒนาการด้านสมอง ทั้งยังมีผลด้านจิตใจ

เมื่อดูความสูงเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 18 ปีในปีคศ. 2014 จาก 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศชายสูงที่สุดในโลก โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 182.5 เซนติเมตร (180.6-184.5) และประเทศลัทเวียจะเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสูงที่สุดในโลก

เมื่อดูความสูงของประชากรในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน จะพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของประชากรชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพศชายมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 172.6 เซนติเมตร (170.8-174.3) จัดเป็นความสูงอันดับ 84 ของโลก ส่วนเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 160.3 เซนติเมตร (158.6-162.0)จัดเป็นความสูงอันดับ 82 ของโลก

Powered by MakeWebEasy.com